OM NIBYE

Nibye är ett teknik- och säkerhetsbolag som verkar för kvinnors rättigheter, grundat i Stockholm av Lisa Nelén. Med syftet att främja kvinnors och hbtqi-rörelsens säkerhet har vi utvecklat ett revolutionerande larmsystem och integrerat det i en tillsynes vanlig armbandsklocka. Så att du alltid kan vara fearless. En produkt av kvinnor, för kvinnor.